Strajki na Pomorzu Zachodnim rozpoczęły się 18 sierpnia w szczecińskiej Stoczni Remontowej „Parnica”, później stanęły dwa wydziały Stoczni im. Adolfa Warskiego i Stocznia „Gryfia”. Delegaci strajkujących załóg zebrali się w świetlicy głównej stoczni Warskiego. Wybrano siedmioosobowe prezydium Komitetu Strajkowego, na czele którego stanął Marian Jurczyk - pracownik Stoczni im. Adolfa Warskiego.

Zdjęcie

Stocznia remontowa w Szczecinie, lata 70. /KAROL SZCZECINSKI /East News
Stocznia remontowa w Szczecinie, lata 70.
/KAROL SZCZECINSKI /East News

Na podstawie zgłoszonych w dyskusji kilkuset postulatów Komitet Strajkowy sformułował listę 36 żądań. Oprócz podwyżki płac, rent i emerytur , lepszego zaopatrzenia rynku w artykuły spożywcze żądano utworzenia wolnych związków zawodowych, ograniczenia cenzury, obecności Kościoła w radiu i telewizji oraz rozliczenia odpowiedzialnych za dramatyczną sytuację w gospodarce.

Stoczniowców wsparło strajkujące Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, gdzie rozpoczęto strajk okupacyjny, i inne zakłady pracy na terenie Szczecina i w regionie (w chwili podpisania porozumienia protest objął 340 zakładów pracy).

Reklama

W czwartek, 21 sierpnia do Szczecina przybył wicepremier Kazimierz Barcikowski by podjąć negocjacje z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Spotkanie odbyło się w stoczniowej świetlicy i uczestniczyli w nim przedstawiciele 60 komitetów strajkowych oraz prezydium MKS: Marian Jurczyk, Kazimierz Fischbein i Marian Juszczuk.

Barcikowski natychmiast odrzucił postulaty, które uznał za polityczne. Powołano więc komisję redakcyjną, która miała opracować tekst porozumienia. 26 sierpnia Barcikowski powrócił do Warszawy by złożyć sprawozdanie Biuru Politycznemu Komitetu Centralnego PZPR. Miał świadomość, że utworzenia niezależnych związków zawodowych zagrozi władzy PZPR.

Komisja redakcyjna pracowała do godz. 3 w nocy z piątku na sobotę 29/30 sierpnia. 30 sierpnia o godz. 8 w świetlicy stoczniowej został podpisany Protokół Ustaleń w Sprawie Wniosków i Postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, reprezentowanego przez Mariana Jurczyka, Kazimierza Fischbeina i Mariana Juszczuka, z komisją rządową - Kazimierzem Barcikowskim, Andrzejem Żabińskim (sekretarz KC PZPR) oraz Januszem Brychem (I sekretarz KW PZPR w Szczecinie). Złożenie podpisów transmitowało na żywo Polskie Radio w Szczecinie. Podpisanie protokołu kończyło strajk.

Władze zgodziły się na powstanie związków zawodowych, choć w porozumieniu szczecińskim zapisano, że będą one tylko "samorządne" z zachowaniem socjalistycznego charakteru. Strajkujący mieli otrzymać pełną pensję za okres strajku i zostali zapewnieni, że nie będą represjonowani "z wyjątkiem popełnionych przestępstw politycznych". Do pracy miały zostać przywrócone osoby zwolnione za działalność strajkową w latach 70. a na murze stoczni umieszczona tablica upamiętniająca ofiary Grudnia ’70. Postanowiono także, że premier powoła Komisję Mieszaną składającej się z przedstawicieli rządu, robotników i władz wojewódzkich, która miała czuwać nad realizacją ustaleń porozumienia.

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:strajk