Dowódca Armii Polskiej na Wschodzie gen. dyw. Władysław Anders wystosował do żołnierzy apel by zakładali książeczki oszczędnościowe.

Zdjęcie

Generał Władysław Anders przemawia do żołnierzy (rok 1943) /reprodukcja FoKa /Agencja FORUM
Generał Władysław Anders przemawia do żołnierzy (rok 1943)
/reprodukcja FoKa /Agencja FORUM

"Obowiązkiem żołnierza Polaka jest nie tylko zwyciężać w walce orężnej, musi on także w miarę możliwości i sił, przygotować się do walki, jaka nastąpi, a której uniknąć nie możemy, do walki równie ciężkiej i bezwzględnej, do walki ekonomicznej" - wzywał podwładnych żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie.

Polscy uchodźcy w Iranie

liczba zdjęć: 27

Miałoby w tym pomóc oszczędzanie: "Stworzenie sobie możliwości szybszej odbudowy ograbionego przez wrogów Kraju będzie oznaką gotowości do tych przyszłych zmagań. Osiągniemy to przez oszczędzanie dzisiaj i zachowanie tych oszczędności do czasu powrotu do Kraju".

Reklama

Generał zwracał ponadto uwagę na niebezpieczeństwo nadmiernego wydawania pieniędzy: "Odłożenie pieniędzy w formie oszczędności będzie miało kapitalny wpływ na kształtowanie się cen na obsługującym nas rynku, w wyniku czego, drogą mniejszego wysiłku finansowego, będziemy mogli osiągnąć lepsze warunki egzystencji".

By to umożliwić, został powołany do życia "Samodzielny Referat Oszczędności Żołnierzy" w Szefostwie Intendentury Armii. Uwzględniono również oszczędności składane w rublach sowieckich na terenie ZSRR. "Przy ustalaniu form oszczędzania oraz warunków lokowania zaoszczędzonych kapitałów poleciłem kierować się jedynie i wyłącznie dobrem oszczędzającego żołnierza" - zapewniał gen. Anders.

"Wzywam żołnierzy wszystkich stopni Armii Polskiej na Wschodzie do wzięcia udziału we wspólnym wysiłku, zmierzającym do odbudowy naszego gospodarstwa narodowego przez czynne przystąpienie do akcji oszczędnościowej" - kończył gen Anders.

Apel opublikowano także pod tytułem "Pamiętajmy o przyszłości" na łamach pisma "Orzeł Biały" ukazującego się w Bagdadzie.

AS

Na podstawie "Prawdziwa historia Polaków", Ilustrowane wypisy źródłowe 1939 - 1945, oprac. Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert; Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza