"Efektywność inwestycji w gospodarce narodowej" była głównym tematem obrad II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (3-4 kwietnia 1969 roku).

Zdjęcie

Władysław Gomułka "pozostał tradycyjnym marksistą" /Getty Images
Władysław Gomułka "pozostał tradycyjnym marksistą"
/Getty Images

Pierwszy sekretarz Władysław Gomułka przedstawił na plenum nowy sposób opracowania planów gospodarczych, które "należało budować od dołu do góry, a nie odwrotnie".

Towarzysz "Wiesław" pomstował również na ingerowanie partii w najdrobniejsze nawet sprawy w gospodarce.

Reklama

"Wtrącają się do wszystkiego, także do spraw ściśle produkcyjnych" - grzmiał Gomułka.

Jak pisze Adam Dziurok w "Kronice komunizmu w Polsce", biorąc pod uwagę utrwaloną praktykę ingerowania partii w sprawy gospodarcze, słowa pierwszego sekretarza "zabrzmiały dziwnie", a posiedzenie Komitetu Centralnego "przypominało naradę produkcyjną".

Jerzy Eisler w "Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR" zaznacza, że kwestie ekonomiczne "w największym stopniu absorbowały" Gomułkę, który "poświęcał im najwięcej czasu i uwagi".

Jednocześnie "Wiesław" - jak pisze Andrzej Werblan - "pozostał tradycyjnym marksistą, żywił przekonanie, że możliwe jest poprawne planowanie dyrektywne".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza