W dniach 2-4 kwietnia odbył się zjazd Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Na kongresie obecny był między innymi pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek.

Zdjęcie

Stanisław Gucwa /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Stanisław Gucwa
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

VI Kongres ZSL, skupiającej środowiska wiejskie satelitarnego wobec PZPR ugrupowania, rozpoczął się od odśpiewania hymnu i pieśni "Gdy naród do boju". Obecnych 1034 delegatów reprezentowało rzeszę ponad 420 tysięcy członków ugrupowania.

W trakcie obrad akcentowano potrzebę kooperacji gospodarstw państwowych, spółdzielczych i indywidualnych, a w efekcie wspólne inwestycje socjalne, bytowe, oświatowe i zdrowotne na terenach wiejskich.

Reklama

Delegaci przekonywali także o niezbędności rozbudowy przemysłu rolno-spożywczego, a z drugiej strony zwiększenie produkcji i dostaw materiałów budowlanych.

Prezesem Naczelnego Komitetu Stronnictwa pozostał Stanisław Gucwa.

"O dużej randze kongresu świadczy obecność kierownictwa PZPR z Edwardem Gierkiem, Henrykiem Jabłońskim, Piotrem Jaroszewiczem, obecność delegacji Stronnictwa Demokratycznego, wielu przedstawicieli rządu, organizacji społecznych" - o doniosłości zjazdu ludowców przekonywał Gucwa.

Źródła:

"Kartki z PRL" pod redakcją prof. Wiesława Władyki

"Kronika komunizmu w Polsce" praca zbiorowa

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza