Przed wojną w parku Narodowym w Białowieży gościli najwyższej rangi politycy polscy i zagraniczni.

Zdjęcie

Rezerwat żubrów w Puszczy Białowieskiej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Rezerwat żubrów w Puszczy Białowieskiej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Z inicjatywą stworzenia na terenie Puszczy Białowieskiej rezerwatu wyszedł w roku 1916 gdański botanik i jeden z prekursorów ruchu ochrony przyrody doktor Hugo Conwentz. Wówczas, być może ze względu na trwające działania wojenne, projekt ten nie został rozwinięty.

Zdjęcie

Prezydent RP Ignacy Mościcki (trzeci z lewej) w rozmowie z premierem Prus Hermannem Goringiem (czwarty z lewej) na polowaniu w Białowieży. Zdjęcie z 1935 roku /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Prezydent RP Ignacy Mościcki (trzeci z lewej) w rozmowie z premierem Prus Hermannem Goringiem (czwarty z lewej) na polowaniu w Białowieży. Zdjęcie z 1935 roku
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę temat podjęli profesorowie Władysław Szafer i Eugeniusz Kiernik oraz inżynier Jan Kloska- również nieskutecznie.

Reklama

Zdjęcie

Regent Węgier Miklos Horthy w towarzystwie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (w futrzanej czapce) udają się bryczką na polowanie /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Regent Węgier Miklos Horthy w towarzystwie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (w futrzanej czapce) udają się bryczką na polowanie
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wreszcie 29 grudnia 1921 roku Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, naciskane przez grono polskich przyrodników i botaników z profesorem Szaferem na czele,  decyzją ustanowiło w Białowieży leśnictwo, które w roku następnym "awansowano" do rangi nadleśnictwa.

Zdjęcie

Białowieża. Pałac myśliwski /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Białowieża. Pałac myśliwski
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Przez kilka lat na terenie puszczy prowadzono badania, a w 1929 roku nadleśnictwo zostało objęte ścisłą ochroną.

Zdjęcie

Przywóz żubra do Puszczy Białowieskiej /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Przywóz żubra do Puszczy Białowieskiej
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Przełomowe dla puszczy było rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa z 4 sierpnia 1932 roku, które przekształciło nadleśnictwo w Park Narodowy w Białowieży. Park podlegał Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, ale opiekę naukową nad nim powierzono Zakładowi Doświadczalnemu Lasów Państwowych w Warszawie.

Zdjęcie

Muzeum Puszczy Białowieskiej w Białowieży /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Muzeum Puszczy Białowieskiej w Białowieży
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza