5 lutego 1947 r. Towarzysz „Tomasz”, agent NKWD Bolesław Bierut prezydentem RP

Środa, 5 lutego 2014 (00:00)

Bolesław Bierut - przedwojenny działacz komunistyczny, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej został pierwszym przywódcą Polski Ludowej - Prezydentem RP.

Zdjęcie

Tow. Tomasz i tow. Soso. Bolesław Bierut, agent NKWD wybrany na prezydenta Polski i Józef Stalin /FoKa /Agencja FORUM
Tow. Tomasz i tow. Soso. Bolesław Bierut, agent NKWD wybrany na prezydenta Polski i Józef Stalin
/FoKa /Agencja FORUM

Ustawę o wyborze prezydenta RP uchwalono na pierwszym posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego (posłów wybrano w sfałszowanych przez komunistów wyborach) - przeciw byli tylko posłowie PSL.

19 stycznia 1947 r. Komuniści fałszują wybory do sejmu

Wybory do Sejmu Ustawodawczego były realizacją zobowiązań przyjętych pod presją Wielkiej Brytanii podczas konferencji w Poczdamie. Komuniści podjęli zmasowane działania, aby zapewnić sobie zwycięstwo. czytaj więcej

Bolesław Bierut był jedynym zgłoszonym kandydatem. Marszałkiem sejmu został Władysław Kowalski (SL), jego zastępcami - Stanisław Szwalbe (PPS) i Roman Zambrowski PPR.

Reklama

Urząd prezydenta RP pełnił Bolesław Bierut do listopada 1952 bowiem uchwalona 22 lipca 1952 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie przewidywała stanowiska Prezydenta państwa. Urząd prezydenta RP został zlikwidowany na mocy art. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dn. 22 lipca 1952 - Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Funkcjonował jeszcze do czasu wyboru Rady Państwa przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tj. do 20 listopada 1952.

Sejm powołał także - 6 lutego 1947 - nowy rząd, z Józefem Cyrankiewiczem - sekretarzem generalnym Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, na czele. Dominującą rolę odgrywali w rządzie komuniści - PPR objęło 6 tek, w tym Władysław Gomułka - wicepremiera i ministra ziem Odzyskanych, Stanisław Radkiewicz - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Michał Żymierski-Rola - Ministerstwo Obrony Narodowej, Hilary Minc - Ministerstwo Przemysłu a Zygmunt Modzelewski - MSZ.

Nowy rząd został zaakceptowany na arenie międzynarodowej, co oznaczało w praktyce legalizację władzy komunistycznej w Polsce.

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza