Opublikowanie w reżimowej prasie projektu podwyżek cen przedstawiano jako "konsultację społeczną" planowanych zmian.

Zdjęcie

Widok ogólny wnętrza sklepu "Sam Bielański" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców "Społem" /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Widok ogólny wnętrza sklepu "Sam Bielański" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców "Społem"
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

5 stycznia 1985 roku w środkach masowego przekazu przedstawiono zasady zakładanej przez peerelowskie władze podwyżki cen. "Na osłodę" poinformowano również o planowanym ograniczeniu systemu kartkowego.

Nowe wyższe ceny miały obowiązywać od 1 marca.

Reklama

W reakcji na publikacje z 5 stycznia, przeciwna podwyżkom "Solidarność" zapowiedziała przeprowadzenie ogólnopolskiego piętnastominutowego strajku protestacyjnego. Datę protestu wyznaczono na 28 lutego.

Przeciwne podwyżkom cen było również reżimowe "oficjalne" Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Postawa OPZZ została odebrana przez opozycję jako zapowiedź wycofania się władz za zapowiadanych zmian cen.

Rzeczywiście, peerelowska hierarchia odwołała podwyżki. W konsekwencji "Solidarność" odwołała zapowiadany strajk.

"Podwyżki jednak nastąpiły, choć niektóre później i w mniejszym zakresie niż to pierwotnie projektowano" - czytamy w "Kartkach z PRL".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza