6 kwietnia 1917 roku ukazała się deklaracja polskiej Tymczasowej Rady Stanu, dotycząca przynależności państwowej Kresów.

Zdjęcie

Posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Deklaracja Tymczasowej Rady Stanu była odpowiedzią na proklamację rosyjskiego Rządu Tymczasowego dotyczącą odradzającej się Polski.

Rosjanie przyznawali Polakom prawo do niepodległości na terenach "zaludnionych w większości przez naród polski". Zaznaczano również, że odrodzona Polska miałaby być połączona sojuszem wojskowym z Rosją, a o kształcie granic Polski zadecydować miałoby rosyjskie zgromadzenie konstytucyjne.

Reklama

Tymczasowa Rada Stanu w deklaracji kategorycznie nie zgodziła się na ostatni dyktat.

"Wiekowy spór polsko-rosyjski o rozległe kraje, leżące między etnograficzną Polską a Rosją, a od wieków z losem Polski związane, przez odezwę rządu rosyjskiego nie został zakończony" - stwierdzili członkowie Tymczasowej Rady Stanu.

"Załatwienie tego sporu nie możemy pozostawić jednostronnej decyzji konstytuanty rosyjskiej. Los tych ziem powinien być rozstrzygnięty w myśl mocarstwowych interesów niepodległej Polski i z uszanowaniem woli ludów te ziemie zamieszkujących" - oznajmił tymczasowy polski rząd.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza