Przypadającą w 1985 roku rocznicę czterdziestolecia zwycięstwa w II wojnie światowej chciano uczcić przyznaniem generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu stopnia marszałka.

Zdjęcie

Generał Wojciech Jaruzelski nie przyjął stopnia marszałkowskiego /AFP
Generał Wojciech Jaruzelski nie przyjął stopnia marszałkowskiego
/AFP

Stopień marszałka ludowej Polski planowano przyznać Jaruzelskiemu jeszcze w latach 70. zeszłego stulecia. Odstąpiono jednak od tych zamiarów - z różnych względów, między innymi z powodu niechęci samego generała.

W 1983 roku z podobną inicjatywą, pomimo braku kompetencji, wystąpiła Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku. Również i wtedy Jaruzelski odmówił.

Reklama

Jednak partyjna hierarchia nie odpuszczała. 6 maja 1985 roku z kolejną inicjatywą wystąpili tym razem działacze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Wniosek o nadanie Jaruzelskiemu tytułu marszałka ludowej Polski miał spotkać się z poparciem "wszystkich warstw społecznych".

I sekretarz KC PZPR i jednocześnie prezes Rady Ministrów, bo te funkcje pełnił wówczas Jaruzelski, ponownie odmówił przyjęcia buławy, mając świadomość napiętych nastrojów panujących w pogrążonym w kryzysie politycznym i gospodarczym kraju.

"Mamy jednak nadzieję, że [Jaruzelski] ulegnie w końcu naciskowi społecznemu. Jeszcze jeden sowiecki marszałek!" - ironicznie komentowała paryska "Kultura".

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza