Po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego Jan Paweł II ogłosił w Watykanie, że to dotychczasowy ordynariusz warmiński biskup Józefa Glemp zostanie arcybiskupem metropolitą w Warszawie i w Gnieźnie, co wiązało się z godnością prymasa Polski.

Zdjęcie

Biskup Józef Glemp w dniu mianowania na urzędy metropolity warszawskiego i gnieźnienskiego oraz prymasa Polski, Warszawa, 07.07.1981 /Wojtek Laski /East News
Biskup Józef Glemp w dniu mianowania na urzędy metropolity warszawskiego i gnieźnienskiego oraz prymasa Polski, Warszawa, 07.07.1981
/Wojtek Laski /East News

W bulli papieskiej Jan Paweł II stwierdzał m.in.: "(...) zważywszy , że stolice metropolitalne Gnieźnieńska i Warszawska, w jednej osobie złączone, przez zgon umiłowanego śp. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego straciły swego Pasterza - postanowiliśmy na czele wymienionych Archidiecezji postawić Ciebie, Czcigodny Bracie, jako że poznaliśmy Twoje niezwykłe zalety umysłu i serca oraz gorliwość w pracy duszpasterskiej, okazaną na stolicy warmińskiej. (...)równocześnie nadajemy Ci prawa i nakładamy obowiązki, które do tej wysokiej godności i do tego odpowiedzialnego urzędu należą".

Arcybiskup Józef Glemp został pięćdziesiątym szóstym prymasem Polski i siedemdziesiątym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim a także czternastym rządcą archidiecezji warszawskiej, w tym dwunastym jej arcybiskupem metropolitą.

Reklama

Podczas powitania w rezydencji prymasowskiej w Warszawie 9 lipca, powiedział: "Moje wejście prymasowskie odbywa się w pięknej stolicy, trochę w zgiełku. Pragnąłbym, ażeby moje posługiwanie - jako prymasa - dokonywało się w ciszy i pokoju, bym mógł spełnić służę Kościołowi i Narodowi bez nadmiernej wrzawy. Myślę bowiem, że łaska Boża, jaką ma szafować Kościół, bardzo lubi pokój, ład i te wewnętrzną ciszę, której potrzeba".

Rządy w obu archidiecezjach abp Józef Glemp objął kanonicznie 9 lipca 1981 roku przedkładając Kapitule Prymasowskiej w Gnieźnie i Kapitule Archikatedralnej w Warszawie dokument nominacyjny Stolicy Apostolskiej. Uroczyste ingresy odbył 13 września w Gnieźnie i jedenaście dni później w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującym wówczas statutem Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym jej Rady Głównej, a także samej Konferencji.

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:prymas Józef Glemp