Peerelowski cenzor nakazywał umiarkowanie w zachwytach nad polskimi ekspozycjami prezentowanymi na wystawie w Moskwie.

Zdjęcie

Stempel cenzury /Reprodukcja: FoKa /Agencja FORUM
Stempel cenzury
/Reprodukcja: FoKa /Agencja FORUM

"W relacjach o polskiej wystawie zorganizowanej w Moskwie z okazji jubileuszu trzydziestolecia PRL należy unikać nadmiernej ekscytacji sukcesami poszczególnych wystawców" - brzmiała cenzorska instrukcja wydana 7 sierpnia 1974 roku.

Dlaczego peerelowski reżim zabraniał opisywania sukcesów polskich wystawców? Odpowiedź była co najmniej kuriozalna.

Reklama

5 lipca 1946 r. Komuniści wprowadzają cenzurę

Utworzony dekretem z 5 lipca 1946 roku Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk sprawował cenzurę nad wszystkimi wydawnictwami prasowymi, książkami, przedstawieniami teatralnymi i estradowymi oraz audycjami radiowymi i telewizyjnymi. czytaj więcej

"Sugeruje się czytelnikom, iż niektóre wyroby polskie robią ogromną furorę wśród mieszkańców Moskwy i były dotychczas nieznane na radzieckim rynku" - wyjaśnia autor instrukcji.

Jako przykład "nadmiernej ekscytacji" przedstawiono treść artykuły z "Expressu Wieczornego" z 5 sierpnia, w którym napisano o "bijącej wszelkie rekordy" wystawie w Moskwie. Tego typu sformułowania skrytykowano i określono przymiotnikiem "napuszone".

"Nie należy również dopuszczać do nieoficjalnych informacji dotyczących ewentualnego przedłużenia terminu naszej ekspozycji w Moskwie" - zalecono na koniec.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:cenzura