8 października 1982 r. Sejm delegalizuje "Solidarność"

Czwartek, 8 października 2015 (01:00)

Uchwalając ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników, Sejm faktycznie likwidował wszystkie centrale związkowe działających przed stanem wojennym, w tym oczywiście NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych.

Zdjęcie

Ustawa faktycznie likwidowała NSZZ "Solidarność" /AFP
Ustawa faktycznie likwidowała NSZZ "Solidarność"
/AFP

Nowa ustawa o związkach zawodowych i organizacjach rolników z 8 października 1982 roku unieważniała wszystkie wcześniejsze rejestracje. Co oznaczało to dla dziesięciomilionowej NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych? Krótko mówiąc: likwidację.

Nowe związki mogły rozpocząć działalność dopiero po 31 grudnia 1982 roku, ale musiały być w pełni powolne władzy. Było to zaprzeczenie instytucji wolnych związków zawodowych.

Reklama

Za przyjęciem reżimowej ustawy zagłosowała zdecydowana większość 460 posłów: zaledwie 12 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

W reakcji na przyjęcie ustawy w emigracyjnej prasie pojawiła się lista posłów głosujących faktycznie za likwidacją NSZZ "Solidarność" z wszystko mówiącym dopiskiem: "Targowica". Na ustawę zareagował również amerykański prezydent Ronald Reagan, który już 9 października nałożył na PRL nowe sankcje, między innymi zawieszając klauzulę najwyższego uprzywilejowania dla towarów z Polski.

Natomiast w kraju 11 października doszło do demonstracji i strajków m.in. w Nowej Hucie, Gdańsku i Wrocławiu. Najtragiczniejszy przebieg miał nowohucki protest. Od kul esbeka zginął 19-letni hutnik Bogdan Wołosik.   

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza