W 13 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po ustabilizowaniu granic, przeprowadzono badania statystyczne opisujące stan Rzeczypospolitej. Spis przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W odniesieniu do pierwszego spisu z 1921 wprowadzono kilka zmian w kwestionariuszu: m.in. usunięto pytanie o narodowość i dodano pytanie o umiejętność czytania i pisania.

Zdjęcie

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego w Kobryniu, 9 grudnia 1931 /Leszek Kasprzak /Agencja FORUM
Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego w Kobryniu, 9 grudnia 1931
/Leszek Kasprzak /Agencja FORUM

Ludność Rzeczpospolitej liczyła 9 grudnia 1931 roku ogółem 31 915 779 mieszkańców, z czego mężczyźni stanowili 15 427 502 a kobiet było 16 488 277. Wyznania rzymsko katolickiego było 20 670 051 osób, grekokatolickiego - 3336 164, prawosławnego - 3762 484, mojżeszowego - 3 113 933, oprócz tego uwzględniono wyznanie augsburskie, reformowane, unijne i inne chrześcijańskie i niechrześcijańskie. Za bezwyznaniowe uznało się 6 058 osób (nie podało wyznania 39 663).

Najwięcej katolików mieszkało na wsi - 15 105 482 (65, 2 proc.) a osób wyznania mojżeszowego w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców - 1450 223 (26,4 proc) przy 3 653 607 katolików (66,4 proc.)

Reklama

Językiem polskim posługiwało się 21 993 444 osób (68,9 proc.), ukraińskim - 3221 975 (10,1 proc), ruskim 1 219 647 (3,8 proc.) a także litewskim - 83 116 (0,3 proc.), niemieckim -740 992 (2,3 proc.), żydowskim - 2489 034 (7,8 proc.), hebrajskim - 243 539 (0,8 proc.), Pojawiła się także kategoria język "tutejszy" - wybrało ją 707 088 osób (2,2 proc.).

W Polsce najwięcej było dzieci w wieku do 9 lat 4 025 155 (26, 1 proc.) i osób w sile wieku 30-39 lat - 1 999 073 (12,9 proc.).

Najwięcej osób zatrudnionych było w rolnictwie - 19 346 948 (60,6 proc.), górnictwie i przemyśle 6 177 918 (19, 3 proc.), handlu i ubezpieczeniach 1 943 250 (6,1 proc.), komunikacji i transporcie 1 153 106 (3,6 proc.), służbie publicznej - 713 124 (2,2 proc.), szkolnictwie i oświacie - 338 107 (1,1 proc.), lecznictwie i higienie - 275 281 (0,9 proc.). Jako służba domowa pracowało 441 117 (1,4 proc.) osób.

Gospodarstw rolnych (zespołów rolniczych) zapisano - 3 196 367 obejmowały 15 696504 osób. Siły najemne zatrudniało zaledwie 299 448 gospodarstw.

Wyniki opublikowano w serii Statystyka Polski w 39 tomach. Wątpliwości badaczy budziły wyniki z terenów wschodnich, gdzie część mieszkańców ze względów politycznych nie wzięła udziału w spisie. Ustalono, że spisy powszechne odbywać się będą co 10 lat.

AS

-------------------

9 grudnia zdarzyło się także:

9 grudnia 1980 r. Karlino - marzenia o "Drugim Kuwejcie"

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:powszechny spis ludności