Trwa zasiedlanie Ziem Zachodnich, "pisarze do fabryk i na wieś", "nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera" w wojsku, wychodzi pierwszy numer "Przyjaciółki", znika stanowisko Ministra Aprowizacji. To najważniejsze wydarzenia w Polsce w 1948 roku.

1 stycznia 1948 roku  Ziemie Zachodnie zamieszkuje już 5 mln 250 tys. Polaków.

5 stycznia 1948 roku  utworzenie rocznej szkoły oficerskiej dla funkcjonariuszy bezpieczeństwa  publicznego w Legionowie.

Reklama

7 stycznia 1948 roku  - "Nie matura, lecz chęć szczera, zrobi z ciebie oficera" - początki organizowania w Wojsku Polskim kursów w przyśpieszony sposób kształcących żołnierzy na oficerów.

11 stycznia 1948 roku  seminarium pisarzy w Nieborowie pod hasłem "Pisarze do fabryk i na wieś". Postulowano wysyłanie młodych pisarzy do fabryk i na wieś, by lepiej poznali życie ludzi pracy. Domagano się utworzenia pisma literackiego o masowym, ogólnopolskim nakładzie.

 12 stycznia 1948 roku  decyzja o budowie Fabryki Samochodów  Ciężarowych w Starachowicach.

14 stycznia 1948 roku  przemianowanie Biura Rad Narodowych na Kancelarię Rady Państwa.

16 stycznia 1948 roku  nota polskiego ministerstwa spraw zagranicznych do  rządu  ZSRR  z  prośbą o poparcie starań władz polskich w sprawie reemigracji rodaków z Westfalii.

18 stycznia 1948 roku  powszechna akcja wyprawek dla niemowląt w Polsce - uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

15 marca 1948 r. Rotmistrz Witold Pilecki skazany na karę śmierci

Torturowany i maltretowany przez wiele miesięcy rotmistrz Witold Pilecki dnia 15 marca 1948 roku usłyszał wyrok śmierci za rzekomą "zdradę narodu". Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. czytaj więcej

20 stycznia 1948 roku  tymczasowe porozumienie z Konsorcjum Przemysłowców Belgijskich w sprawie odszkodowań za interesy belgijskie objęte działaniem ustawy o nacjonalizacji.

21 stycznia 1948 roku Polska reprezentuje  interesy ZSRR w Brazylii po zerwaniu stosunków dyplomatycznych  między  Brazylią a ZSRR.

Układ między RP a Jugosławią w sprawie budowy fabryki prochu w Jugosławii.

26 stycznia 1948 roku  podpisanie w Moskwie umowy między RP a ZSRR o wzajemnych dostawach towarów w latach 1948 - 1952, o dostawach do Polski na warunkach kredytowych urządzeń przemysłowych i o dostawach 200 tys. ton zboża do Polski.

28 stycznia 1948 roku  powołanie Komisji Współpracy z Międzynarodowym Nadzwyczajnym Funduszem Pomocy Dzieciom UNICEF.

Sejm uchwala ustawę o przymusowej pracy i treningu wojskowym dla młodzieży w wieku od 16 - 21 lat.

30 stycznia 1948 roku  rozpoczęcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich  w  Sankt-Moritz z udziałem Polaków. Polska reprezentacja  hokejowa  zajmie szóste miejsce.

 31 stycznia 1948 roku  zarządzenie Dyrektora Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o niezwalnianiu przestępców wojennych nawet w wypadkach umorzenia dochodzenia, uniewinnienia lub odbycia kary.

6 lutego 1948 roku  odwołanie Karola Kuryluka ze stanowiska redaktora naczelnego "Odrodzenia".

7 lutego 1948 roku  uproszczenie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących. Jak w przypadku kadry oficerskiej WP ilość będzie ważniejsza niż jakość.

11 lutego 1948 roku  zatwierdzenie obywatelstwa osobom repatriowanym z ZSRR do Polski.

15 lutego 1948 roku  wystawa w Warszawie młodej plastyki polskiej z udziałem: Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Mariana Bogusza, Marii Jaremianki, Henryka Stażewskiego, Władysława Strzemińskiego.

18 lutego 1948 roku  deklaracja ministrów spraw zagranicznych   Polski,  Czechosłowacji i Jugosławii przeciwko zjednoczeniu zachodnich stref  okupacyjnych w Niemczech; polityczna jedność Niemiec Zachodnich stworzyłaby zagrożenie europejskiego bezpieczeństwa.

19 lutego 1948 roku  początek organizowania wyjazdów ochotników z Polski do walk partyzanckich w Grecji.

22 lutego 1948 roku  w Łodzi oblatano prototyp samolotu szkolno-treningowego "Junak".

28 lutego 1948 roku Prezes Rady Ministrów zakazuje w urzędach zbiórek pieniędzy na podarki i przyjęcia koleżeńskie.

Rozpoczęcie likwidacji odłogów na Ziemiach Zachodnich. W 1945 roku było ich blisko 8 mln ha, a w 1949 już tylko niewiele ponad 1 mln ha, ostateczna ich likwidacja nastąpi na początku lat pięćdziesiątych.

Zakaz zawierania związków małżeńskich między oficerami Wojska Polskiego a obywatelami innych państw.

29 lutego 1948 roku  w polskiej prasie początek dyskusji o nowej powieści Andrzejewskiego Popiół i diament.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL