W Radomiu dochodzi do strajków i zamieszek, Wchodzi ustawa o amnestii dla więźniów politycznych, odbywa się pierwszy po erze stalinowskiej koncert jazzowy. Oto kalendarium 1956 roku.

5 stycznia 1956 roku powstanie w Warszawie Klubu Krzywego Koła.

28 stycznia 1956 roku I posiedzenie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego w Pradze - zgoda na utworzenie Narodowej Armii Ludowej NRD.

Reklama

31 stycznia 1956 roku ucieczka do Berlina Zachodniego Seweryna Bielera, bliskiego współpracownika Jakuba Bermana.

4 lutego 1956 roku w Sali Kongresowej PKiN odbywa się pierwszy po erze stalinowskiej koncert jazzowy.

Czerwiec '56: Jak ocenić Edwarda Ochaba?

Mówiąc o Poznańskim Czerwcu 1956 roku często umyka nam postać ówczesnego pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba. Postać bardzo dwuznaczna. Z jednej strony człowiek współodpowiedzialny za masakrę manifestantów w Poznaniu, z drugiej strony umiejętną grą z Nikitą Chruszczowem przyczynił się do... czytaj więcej

11 lutego 1956 roku nota rządu PRL do rządu USA protestująca przeciw wysyłaniu nad terytorium Polski amerykańskich balonów z literaturą antypaństwową. Akcję balonową prowadziło Radio Wolna Europa, przesyłano tą drogą m.in. broszury z relacją J.  Światły.

6 marca 1956 roku zwolnienie z więzienia Mariana Spychalskiego.

11 marca 1956 roku "Po prostu" publikuje artykuł Na spotkanie ludziom z AK - pierwszy głos w sprawie rehabilitacji AK-owców.

12 marca 1956 roku śmierć Bolesława Bieruta (podczas pobytu w Moskwie na XX Zjeździe KPZR).

15 marca 1956 roku uznanie dnia pogrzebu (16 III) Bolesława Bieruta za dzień wolny od pracy.

20 marca 1956 roku Edward Ochab zostaje wybrany I sekretarzem PZPR.

6 kwietnia 1956 roku krytyka przez Edwarda Ochaba decyzji o aresztowaniu w 1951 roku Władysława Gomułki.

 9 kwietnia 1956 roku rozszerzenie uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw  przemysłowych.

23 kwietnia 1956 roku aresztowanie byłego wiceministra bezpieczeństwa publicznego Romana Romkowskiego.

27 kwietnia 1956 roku ustawa o  amnestii. Skorzysta z niej ok. 30 tys. więźniów politycznych.

Przyjęcie ustaw: o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, o zwalczaniu alkoholizmu, o prawach i obowiązkach nauczycieli ("Karta Nauczyciela").

28 kwietnia 1956 roku ponowne badanie spraw: Stanisława Tatara, Mariana Utnika, Stanisława Nowickiego, Jerzego Kirchamayera, Stefana Mossora, Franciszka Hermana, Mariana Jureckiego, Władysława Romana i Szczepana Wacka wykazało, że dowody, na których oparto skazanie tych osób, uzyskane zostały na skutek stosowana niedopuszczalnych  metod śledztwa.

30 kwietnia 1956 roku uroczyste otwarcie Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego (program 3 razy w tygodniu, łącznie 13,5 godziny).

3 maja 1956 roku ustąpienie  Jakuba Bermana, "szarej  eminencji"  w kierownictwie PZPR. Odpowiadał m.in. za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i UB.

9 maja 1956 roku pierwsze po uwolnieniu spotkanie  Władysława  Gomułki z przedstawicielami kierownictwa PZPR.

Polski kolarz, Stanisław Królak zostaje zwycięzcą Wyścigu Pokoju.

19 maja 1956 roku powołanie Polskiego Komitetu ds. Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

24 maja 1956 roku inauguracja w Krakowie "Cricot-2", teatru Tadeusza Kantora.

29 maja 1956 roku list Władysława Gomułki do Biura Politycznego podtrzymujący  "tezy  z  1948  roku" i domagający się umożliwienia mu wystąpienia na plenum KC PZPR.

8 czerwca 1956 roku na emigracji umiera śmiercią samobójczą Jan Lechoń, poeta.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL