Arcybiskup Karol Wojtyła zostaje mianowany kardynałem, w wypadku ginie Zbigniew Cybulski, w Warszawie koncertuje "The Rolling Stones". Oto wykaz wydarzeń 1967 roku.

W styczniu 1967 roku aresztowanie Janusza Szpotańskiego, autora utworu pt. Cisi i gęgacze, czyli bal u prezydenta, wykpiwającego czołowe postaci partyjnego kierownictwa.

5 stycznia 1967 roku w wypadku ginie Zbigniew Cybulski.

Reklama

19 stycznia 1967 roku otwarcie  Teatru   Wielkiego w Łodzi.

17 maja 1967 r. Partia o "przekonywujących wzorach postępowania"

Podczas zakończonego 17 maja 1967 roku VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyrażony został apel do twórców. czytaj więcej

14 lutego 1967 roku list studentów i pracowników naukowych UW do rektora Stanisława Turskiego z prośbą o umorzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Adamowi Michnikowi.

1 marca 1967 roku  odnowienie polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.

15 marca 1967 roku podpisanie traktatu o współpracy i wzajemnej pomocy między PRL i NRD.

Przewodniczącym emigracyjnej Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego zostaje Kazimierz Sabatt.

22 marca 1967 roku zawieszenie na rok w prawach studenta A. Michnika.

1 kwietnia 1967 roku Janusz   Zabłocki    zakłada w Warszawie Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS).

6 kwietnia 1967 roku Polska i Bułgaria podpisują traktat o współpracy i wzajemnej pomocy.

11 kwietnia 1967 roku likwidacja krakowskiego Teatru Rapsodycznego, założonego przez Mieczysława Kotlarczyka.

13 kwietnia 1967 roku w Warszawie odbywa się koncert zespołu "The Rolling Stones".

21 maja 1967 r. Władza ludowa kontra obchody milenijne

Peerelowski reżim na wszelkie sposoby próbował utrudnić obchody milenijne. Tak było na przykład w Sosnowcu. czytaj więcej

15 kwietnia 1967 roku Stocznia Gdańska otrzymuje imię W.I. Lenina.

16 kwietnia 1967 roku w Oświęcimiu zostaje odsłonięty pomnik-mauzoleum ku czci ofiar masowej zagłady.

25 kwietnia 1967 roku spotkanie przedstawicieli europejskich partii komunistycznych w Karlowych Warach. Strona radziecka  jako jeden z warunków unormowania stosunków z RFN stawia sprawę uznania przez Bonn nienaruszalności  granicy  na Odrze i Nysie.

W maju  1967 roku VIII Plenum KC PZPR.

Papież Paweł IV podnosi Opole i Gorzów Wielkopolski do rangi biskupstw. Biskupi na Ziemiach Odzyskanych zostają mianowani administratorami apostolskimi z uprawnieniami ordynariuszy.

16 maja 1967 roku na Bliskim Wschodzie prezydent Egiptu, Gamal Abder Naser żąda wycofania wojsk ONZ z granicy egipsko-izraelskiej, następnie jego wojska zajmują strefę Gazy i blokują Zatokę Akaba.

27 maja 1967 roku  prezydent Egiptu oświadcza, że "Naszym podstawowym celem będzie zniszczenie Izraela". Wypowiedź ta wywołuje poruszenie w międzynarodowych kręgach.

29 maja 1967 roku  arcybiskup Karol Wojtyła zostaje mianowany przez Pawła VI kardynałem.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL