3 września 1980 roku podpisanie porozumienia pomiędzy   komisją    rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Jastrzębiu.

4 września 1980 roku utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Mazowsze".

Reklama

5 września 1980 roku obrady VI Plenum KC PZPR. Na   stanowisku   I  sekretarza KC Edwarda Gierka zastępuje Stanisław Kania.

11 września 1980 roku powołanie komisji mieszanych ds. nadzoru nad realizacją ustaleń porozumień sierpniowych.

13 września 1980 roku Rada Państwa podejmuje decyzję o rejestracji nowo powstających związków zawodowych poza rejestrem Centralnej Rady Związków Zawodowych.

 

2 grudnia 1980 r. Edward Gierek usunięty z KC PZPR

Podczas rozpoczętych 1 grudnia 1980 roku obrad VII plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podjęto decyzję o usunięciu z komitetu byłego I sekretarza Edwarda Gierka. czytaj więcej

17 września 1980 roku powołanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i Krajowej Komisji Porozumiewawczej z Lechem Wałęsą jako przewodniczącym.

3 października 1980 roku godzinny strajk ostrzegawczy na wezwanie NSZZ "Solidarność" - protest przeciwko nierealizowaniu przez władze porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia.

8 października 1980 roku Sejm powołuje Mieczysława Moczara na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

10 października 1980 roku literacka nagroda Nobla zostaje przyznana Czesławowi Miłoszowi,  żyjącemu  w USA polskiemu poecie, którego utworów  nie   wolno   było w Polsce wydawać.

21 października 1980 roku spotkanie I Sekretarza KC Stanisława Kani z prymasem Stefanem  Wyszyńskim.

24 października 1980 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonuje rejestracji NSZZ "Solidarność", dokonując jednak zmian w statucie bez zgody związku, co wywołuje protest i odwołanie do Sądu Najwyższego oraz zapowiedź strajku.

27 października 1980 roku w Toruniu powstają pierwsze "struktury poziome" w  PZPR.

30 października 1980 roku w Moskwie rozmowy Stanisława Kani i Józefa Pińkowskiego z Leonidem Breżniewem.

9 października 1980 r. Literacka Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza

O tym, że Czesław Miłosz może otrzymać Nagrodę Nobla informowała już na początku sierpnia Służba Bezpieczeństwa w wewnętrznych raportach: "Uzyskane informacje dowodzą, że należy się liczyć z możliwością otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie literatury przez Cz. Miłosza”. czytaj więcej

10 listopada 1980 roku Sąd Najwyższy dokonuje rejestracji NSZZ "Solidarność" już bez zmian w statucie.

14 listopada 1980 roku spotkanie Stanisława  Kani z Lechem Wałęsą.

15 listopada 1980 roku w Krakowie odbywa się polska premiera spektaklu Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora.

21 listopada 1980 roku wicepremierem zostaje poseł katolicki, Jerzy Ozdowski.

1 - 2 grudnia 1980 roku VII Plenum KC PZPR. Edward Gierek zostaje obarczony odpowiedzialnością za kryzys ekonomiczny, społeczny i wewnątrzpartyjny   i   usunięty z KC.

9 grudnia 1980 roku w  Karlinie (woj. koszalińskie), dochodzi do niekontrolowanej erupcji ropy i gazu; pożar szybu wiertniczego.

X Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje Czesław Miłosz.

16 grudnia 1980 roku w Gdańsku odbywają się uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy wydarzeń z grudnia 1970 roku. Odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Artykuł pochodzi z kategorii: PRL