Władze rozprawiają się z "Solidarnością" wprowadzając stan wojenny, w zamieszkach giną górnicy kopalni "Wujek", kolejne produkty żywnościowe na kartki, Józef Glemp zostaje prymasem Polski. Oto wydarzenia 1981 roku.

2 stycznia 1981 roku akcje protestacyjne rolników domagających się m.in. zarejestrowania "Solidarności Wiejskiej".

8 stycznia 1981 roku spotkanie przedstawicieli kilkunastu nowo utworzonych związków zawodowych reprezentujących tzw. trzeci nurt związkowy; deklaracja o zamiarze utworzenia Konfederacji Autonomicznych Związków Zawodowych w Polsce.

13 stycznia 1981 r. Marszałek Kulikow w Polsce

Głównodowodzący Wojskami Państw Stron Układu Warszawskiego sowiecki marszałek Wiktor Kulikow przybył do Warszawy w celu zbadania nastrojów panujących w ludowej Polsce. czytaj więcej

Reklama

15 stycznia 1981 roku delegacja "Solidarności" z Lechem Wałęsą zostaje przyjęta przez papieża Jana Pawła II.

24 - 29 stycznia 1981 roku akcje  strajkowe  w   związku z żądaniami wprowadzenia wolnych sobót.

 29 stycznia 1981 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" podejmuje decyzję o zawieszeniu strajków na terenie całego kraju. Nie wszystkie zakłady podporządkowują się temu postanowieniu.

30 stycznia 1981 roku porozumienie przedstawicieli rządu i związków zawodowych, dotyczące wprowadzania wolnych sobót.

31 stycznia 1981 roku na ekrany kin wchodzi film dokumentalny Robotnicy 80, Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja Zajączkowskiego.

9 lutego 1981 roku zgodnie z uchwałą VII Plenum KC PZPR Piotr Jaroszewicz   zostaje    wykluczony z PZPR. Zarzuty wobec byłego premiera  dotyczą  m.in. jego osobistej odpowiedzialności za lansowanie przekraczającej możliwości kraju polityki inwestycyjnej, powiększania zadłużenia kraju, apodyktycznego stylu kierowania i ignorowania opinii partyjnej.

11 lutego 1981 roku Wojciech Jaruzelski zastępuje J.  Pińkowskiego  na stanowisku premiera rządu polskiego.

18 lutego 1981 r. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie

"Chłopi, Polska nasza!" – tak brzmiał okrzyk tryumfu przewodniczącego komitetu strajkowego rolników Jana Kułaja, po podpisaniu porozumienia kończącego protest i dającego podwaliny po legalizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". czytaj więcej

12 lutego 1981 roku apel Wojciecha Jaruzelskiego o powstrzymanie się od protestów przez 90 dni.

17 lutego 1981 roku zarejestrowanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

18 lutego 1981 roku w Rzeszowie i w Ustrzykach Dolnych (20 lutego) podpisano  porozumienie z protestującymi rolnikami.

4 marca 1981 roku na Kremlu odbywają się polsko-radzieckie   rozmowy z udziałem S. Kani i L. Breżniewa. Moskwa odradza zbytnią ustępliwość w polityce wewnętrznej PRL.

6 marca 1981 roku powołanie Komisji Nadzwyczajnej do Kontroli Realizacji Porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia.

8 - 9 marca 1981 roku w Poznaniu odbywa się zjazd zjednoczeniowy wiejskiego ruchu związkowego, na którym powołano NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

17 marca 1981 roku rozpoczyna działalność "Sieć"   Organizacji  Zakładowych NSZZ "Solidarność" - luźne stowarzyszenie "Solidarności" z największych zakładów pracy.

Wzrastają ceny wyrobów alkoholowych (spirytusowych - średnio o 50 proc., win - średnio o 15 proc., piwa - średnio o 10 proc.).

19 marca 1981 roku pobicie przez milicję w Bydgoszczy trzech działaczy "Solidarności" protestujących podczas obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wzrost napięcia w kraju, KKP zapowiada strajk ostrzegawczy na 27 marca i bezterminowy strajk generalny na 31 marca.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL