W kraju trwa stan wojenny, delegalizowane są kolejne instytucje i ograniczane kolejne swobody obywatelskie, powstaje "Solidarność Walcząca", odbywa się kanonizacja ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Oto najważniejsze wydarzenia 1982 roku.

6 stycznia 1982 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów zostaje rozwiązane decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

25 - 26 stycznia 1982 roku pierwsze w stanie wojennym posiedzenie Sejmu, który przyjmuje ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego oraz zatwierdza (przy jednym głosie sprzeciwu i pięciu wstrzymujących się) dekret Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego. W. Jaruzelski zapowiada stopniowe łagodzenie restrykcji stanu wojennego.

25 stycznia 1982 r. Sejm niemal jednogłośnie zatwierdza stan wojenny

Peerelowski Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę "o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego" i zatwierdził dekret o stanie wojennym. czytaj więcej

Reklama

27 stycznia 1982 roku Rada Ministrów podejmuje decyzję o wzroście od 1 lutego cen  żywności  o  241  proc., a opału i energii o 171 proc. Podwyżkę połączono z rekompensatami.

30 stycznia 1982 roku prezydent USA, Ronald Regan proklamuje sobotę 30 stycznia "dniem solidarności z narodem polskim".

8 lutego 1982 roku wznowienie zajęć na wszystkich uczelniach wyższych kraju.

18 lutego 1982 roku śmiertelne postrzelenie w Warszawie sierżanta Milicji Obywatelskiej, Zdzisława Karosa (podczas próby odebrania mu broni).

1 marca 1982 roku wizyta W.  Jaruzelskiego wraz z delegacją partyjno-rządową w Moskwie.

 20 marca 1982 roku decyzją prezydenta Warszawy zostaje rozwiązane Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wkrótce nastąpi powołanie Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.

25 - 26 marca 1982 roku Sejm zmieniając konstytucję wprowadza instytucje Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.

29 marca 1982 roku wznowienie automatycznej międzymiastowej łączności telefonicznej.

1 kwietnia 1982 roku powołanie 26-osobowej Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Radzie Ministrów pod przewodnictwem prof. Czesława Bobrowskiego.

Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Zdanie", jednego z nielicznych pism związanych z władzą, które o rzeczywistości próbowało mówić innym językiem. Redaktorem naczelnym jest  Z.  Regucki w zespole m.in. J. Surdykowski i M. Szumowski.

5 kwietnia 1982 roku ogłoszenie Tez Prymasowskiej Rady Społecznej.

22 kwietnia 1982 roku ogłoszenie informacji o powstaniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Oświadczenie o jej powołaniu  podpisali:  Z. Bujak, W.  Frasyniuk, B. Lis, W.  Hardek.

25 kwietnia 1982 roku spotkanie prymasa Józefa Glempa z premierem Wojciechem Jaruzelskim.

1 i 3 maja 1982 roku w większych miastach odbywają się protesty przeciw stanowi wojennemu i manifestacje poparcia dla "Solidarności", przeradzające się w zamieszki uliczne.

1 czerwca 1982 roku we Wrocławiu Kornel Morawiecki zakłada Solidarność Walczącą.

13 czerwca 1982 roku we Wrocławiu, Nowej Hucie i Gdańsku odbywają się demonstracje uliczne przeciwko rygorom stanu wojennego.

13 czerwca - 11 lipca w Hiszpanii odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Drużyna polska zdobywa III miejsce (po Włoszech i RFN).

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL