Obrady "Okrągłego stołu" doprowadzają do podpisania porozumień sierpniowych, obrót dewizami staje się legalny, powstają pierwsze kantory, Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym premierem niepodległościowego rządu. Oto najważniejsze wydarzenia 1989 roku.

1 stycznia 1989 roku zniesienie kartek na benzynę, talonów na samochody i kwitów na węgiel.

12 stycznia 1989 roku Centralna Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych wyraża aprobatę dla przygotowań do rozmów "okrągłego stołu".

Reklama

16 - 18 stycznia 1989 roku druga część X Plenum KC PZPR przyjmuje Stanowisko w sprawie pluralizmu politycznego i pluralizmu związkowego.

16 stycznia 1989 r. Przełom w PZPR

Po miesięcznej przerwie w Warszawie rozpoczęła się druga część obrad X Plenum KC PZPR. Po burzliwych dyskusjach w sprawie podjęcia negocjacji z "Solidarnością", przyjęto uchwałę w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego. czytaj więcej

27 stycznia 1989 roku w Magdalence odbywa się kolejne spotkanie przygotowujące rozmowy "okrągłego stołu". Ustalenie daty rozpoczęcia rozmów.

6 lutego 1989 roku rozpoczęcie w Warszawie plenarnych obrad "okrągłego stołu".

8 lutego 1989 roku rozpoczęcie pracy roboczych zespołów "okrągłego stołu".

11 lutego 1989 roku powołanie Komisji ds. Upamiętnienia Ofiar Represji Okresu Stalinowskiego.

15 lutego 1989 roku Sejm ponownie ustanawia 11 listopada świętem narodowym.

17 lutego 1989 roku Kongres Unii Polityki Realnej.

27  lutego 1989 roku inicjatywa ustawodawcza 78 posłów w sprawie projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego.

 15 marca 1989 roku obrót dewizami staje się legalny, powstają pierwsze kantory.

5 kwietnia 1989 roku obrady "okrągłego stołu" kończą się popisaniem porozumienia w podstawowych dla kraju kwestiach.

7 kwietnia 1989 roku uchwalenie przez Sejm nowej ordynacji wyborczej oraz wprowadzenie do Konstytucji urzędu Prezydenta i Senatu.

12 listopada 1989 r. Msza pojednania

Fotografia uścisku premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla w trakcie mszy świętej w Krzyżowej obiegła cały. Komentatorzy podkreślali symboliczny wymiar wydarzenia, które stało się symbolem pojednania polsko-niemieckiego i nowym otwarciem w relacjach obu narodów w zmieniającej... czytaj więcej

17 kwietnia 1989 roku ponowna rejestracja NSZZ "Solidarność" jako organizacji ogólnopolskiej.

 18 kwietnia 1989 roku spotkanie Wojciech Jaruzelski-Lech Wałęsa.

25 kwietnia 1989 roku do Polski przybywa z wizytą sekretarz generalny ONZ, Javier Pérez de Cuéllar.

27 kwietnia 1989 roku Jerzy Urban zostaje prezesem Radia i Telewizji. Stanowisko rzecznika rządu obejmuje Zbysław Rykowski.

2 maja 1989 roku strajki i akcje  ostrzegawcze w wielu kopalniach.

8 maja 1989 roku ukazuje  się  pierwszy numer "Gazety Wyborczej".

10 maja 1989 roku Lech Wałęsa zostaje laureatem nagrody praw człowieka Rady Europejskiej.

11 maja 1989 roku do bojkotu zbliżających się wyborów wzywa "Solidarność Walcząca".

 15 maja 1989 roku przyjęcie przez Sejm ustawy regulującej status prawny Kościoła katolickiego w PRL.

30 maja 1989 roku powstanie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prezesem zostaje Jan Józef Szczepański.

4 czerwca 1989 roku I tura wyborów do Sejmu i Senatu.

12 czerwca 1989 roku legalizacja rozwiązanego w stanie wojennym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

18 czerwca 1989 roku II tura wyborów do Sejmu i Senatu.

22 czerwca 1989 roku pierwsze po wyborach obrady Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

23 czerwca 1989 roku utworzenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL