Do Archiwum Akt Nowych zostały przekazane dokumenty polskich władz emigracyjnych,przywiezione ze Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie

Karta z podziękowaniem za życzenia z podpisem Prezydenta Augusta Zaleskiego, 27 grudnia 1951r. /Archiwum Akt Nowych /
Karta z podziękowaniem za życzenia z podpisem Prezydenta Augusta Zaleskiego, 27 grudnia 1951r.
/Archiwum Akt Nowych /

Na przekazany zbiór składają się akta organizacyjne zespołu członków Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych, czyli organu doradczego Prezydenta RP i polskiego rządu na uchodźstwie. Wśród nich: lista członków, sprawozdania, oświadczenia i komunikaty, m.in. dotyczące ich stanowiska wobec noty mocarstw zachodnich do ZSRR.  

"Przekazane dokumenty są wyjątkowe i bardzo wartościowe głównie ze względu na to, iż relacjonują kulisy zjednoczenia stronnictw niepodległościowych na emigracji. Uwagę zwraca szczególnie list poparcia Polaków w Stanach Zjednoczonych dla kandydatury gen. Kazimierza Sosnkowskiego na Prezydenta RP oraz dla jego starań zjednoczenia polskich sił politycznych, podpisany w Rochester 2 lutego 1952 roku" - zaznacza w komunikacie Archiwum Akt Nowych.

Reklama

Zdjęcie

Odpowiedź Stefana Korbońskiego na list Stanisława Gierata, 23 marca 1952 r. /Archiwum Akt Nowych /
Odpowiedź Stefana Korbońskiego na list Stanisława Gierata, 23 marca 1952 r.
/Archiwum Akt Nowych /

" Zachował się również dokument zawierający zasady porozumienia Rady Narodowej oraz Rady Politycznej sporządzone przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, a także założenia jego referatu wygłoszonego 29 grudnia 1952 roku w Londynie. Odpowiedzią na to wystąpienie jest projekt stanowiska zjednoczenia obozu niepodległościowego sporządzony przez członków Rady Narodowej w dniu 3 lutego 1953 roku oraz propozycja form ich połączenia. Materiały te uzupełnia korespondencja głównie przewodniczącego Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych mjr Stanisława Gierata z gen. Kazimierzem Sosnkowskim" - czytamy.

Protokoły obrad IV Rady Narodowej RP w Londynie, w tym relacje z pierwszego posiedzenia Rady, zawierające informację o składzie uczestników obrad i powziętych uchwałach, a także teksty wystąpień to kolejne materiały które zostały przekazane AAN.

Dokumenty polskich władz emigracyjnych

liczba zdjęć: 12

>>Pozostałe dokumenty można zobaczyć na stronie Archiwum Akt Nowych<<

Do najciekawszych zaliczają się diariusz Rady Narodowej z grudnia 1952 roku oraz dekrety Prezydenta wprowadzające zmiany organizacyjne w Radzie Narodowej, a także o powołaniu Rady Jedności Narodowej.

"W przejętych materiałach archiwalnych odnaleźć można dokumentację związaną z  organizacją Komisji Skarbu Narodowego, czyli funduszu finansującego działalność władz RP na uchodźstwie. Jest tu Odezwa do Polonii sporządzona przez Komisję Organizacyjną Skarbu Narodowego w Nowym Jorku, a także Memorandum Komitetu na stan New Jersey. Streszczenie działalności oraz koordynacji rozwoju funduszu jest zawarte w bogatej korespondencji Stanisława Gierata z gen. Władysławem Andersem, który pełnił funkcje pierwszego prezesa Skarbu Narodowego" - czytamy.

Zdjęcie

Telegram członków Rady Narodowej do gen. Władysława Andersa, 29 kwietnia 1952 r. /Archiwum Akt Nowych /
Telegram członków Rady Narodowej do gen. Władysława Andersa, 29 kwietnia 1952 r.
/Archiwum Akt Nowych /

Wśród licznej korespondencji zespołu członków Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie jej przewodniczącego Stanisława Gierata, prócz listów od gen. Kazimierza Sosnkowskiego i gen. Władysława Andersa odnajdujemy przesyłki od Prezydenta Augusta Zaleskiego, Kazimierza Iranka-Osmeckiego, Romana Odzierzyńskiego.

Materiały - jak informuje AAN - przekazał dr. hab. Sławomir Cenckiewicz.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL