2 czerwca 1947 roku decydująca faza "bitwy o handel": Sejm uchwala ustawę   o   zwalczaniu  drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Przewidziano kary więzienia do pięciu lat i grzywny do 5 mln złotych dla każdego, kto dla osiągnięcia nadmiernych zysków skupuje, gromadzi lub ukrywa towary. Komisja   specjalna   do   walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym mogła bez odwoływania się do sądu karać   grzywną,   kierować do miejsc pracy przymusowej, konfiskować towary i urządzenia przemysłowe, pozbawić  uprawnień  handlowych i przemysłowych oraz uprawnień do zajmowania lokalu handlowego.

6 czerwca  1947 roku umiera Władysław Raczkiewicz, prezydent RP na uchodźstwie. 9 czerwca obowiązki prezydenta przejmie August Zalewski.  Nominacja ta wywoła protest emigracyjnej PPS, uznającej za nieprawomocne złożenie w kwietniu 1947 roku Tomasza Arciszewskiego ze stanowiska następcy prezydenta. Początek długotrwałego kryzysu politycznego polskiej emigracji.

Reklama

7 czerwca  1947 roku wprowadzenie w trzyletnich szkołach powszechnych dla dorosłych systemu semestralnego.

Powołanie przymusowych zrzeszeń przemysłu prywatnego.

W pierwszych latach po II wojnie światowej zarysowały się trzy koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego. czytaj więcej

9 czerwca  1947 roku wprowadzenie przymusowego nauczania w Wojsku Polskim   -   ciąg   dalszy walki z analfabetyzmem w Polsce.

10 czerwca  1947 roku podpisanie umowy między rządem RP i rządem ZSRR w sprawie przekazania RP prawa produkowania samolotów szkoleniowych Po-2 i silników lotniczych M-11.

11 czerwca  1947 roku pierwszy oficjalny mecz międzypaństwowy reprezentacji Polski w piłce nożnej - przegrany  w Oslo   z  Norwegią 1 : 3.

12 czerwca  1947 roku zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o organizacji przez państwową Centralę Handlową sieci powszechnych domów towarowych.

15 czerwca  1947 roku pierwszy po wojnie Polak zdobywa złotą odznakę szybowcową.

17 czerwca  1947 roku tygodnik "Kuźnica" zamieszcza artykuł prof. Józefa Chałasińskiego " O społeczny sens reformy uniwersytetów". W artykule znalazły się  znamienne uwagi o roli uczelni akademickich: "Z punktu widzenia demokracji niezbędne jest istnienie niezależnych bezpartyjnych ośrodków opinii społecznej [...]. Nauka ma dla demokracji wartość tylko wówczas, gdy usuwa bezkompromisowość dogmatycznych stanowisk religijnych i politycznych". Artykuł wywołał ostrą polemikę na łamach tego samego pisma: między innymi Stefan Jędrychowski napisze:" żądania ograniczenia czynnika partyjno-politycznego w kulturze, sztuce i nauce równa się żądaniu wyeliminowania wpływu mas ludowych na te dziedziny życia".

21 czerwca  1947 roku świadectwo ukończenia Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej     równorzędne z ukończeniem gimnazjum ogólnokształcącego.

Zakaz bicia i znęcania się nad więźniami przez straż więzienną.

22 czerwca  1947 roku zakaz kontaktów osobistych oficerów WP z obywatelami państw obcych.

24 czerwca  1947 roku oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP o pozytywnym stanowisku rządu RP wobec  planu Marshalla.

26 czerwca  1947 roku utworzenie w przedsiębiorstwie PKP Biura Elektryfikacji Kolei.

Utworzenie państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Uzdrowiska.

28 czerwca  1947 roku podpisanie w Warszawie umowy o współpracy kulturalnej między RP a Bułgarią.

30 czerwca  1947 roku posiedzenie Rady Naczelnej PPS, Kazimierz Rusinek zastępuje Edwarda Osóbkę-Morawskiego na stanowisku przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego. PPS wkracza na drogę do zjednoczenia z PPR.

2 lipca 1947 roku utworzenie Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.

Ustawa o Planie Odbudowy Gospodarczej na lata 1947 - 49.

​Polskie władze oficjalnie nie występowały przeciwko Kościołowi katolickiemu, który w czasie wojny poniósł ogromne straty - zginęło 20 proc. księży. W nowych warunkach Kościół zaczął znacznie rozszerzać swoje wpływy w społeczeństwie polskim, w zasadzie jednorodnym pod względem wyznaniowym,... czytaj więcej

3 lipca 1947 roku zmiana tekstu roty przysięgi wojskowej (przysięgano na wierność  prezydentowi  RP, w zakończeniu pozostały słowa "Tak mi dopomóż Bóg!").

4 lipca 1947 roku Dekret Prezydenta RP o stosunku   państwa   do  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego (uregulowanie konsekwencji opuszczenia Polski przez większość wyznawców Kościołów ewangelicko-unijnych i staroluterskiego).

9 lipca 1947 roku odrzucenie przez Polskę uczestnictwa w planie pomocy dla Europy przedstawionego przez sekretarza stanu USA, George’a Marshalla.

Wprowadzenie podatku gruntowego w ziemiopłodach.

17 lipca 1947 roku w Warszawie finał Festiwalu Szekspirowskiego, I nagrodę zdobywa   Teatr   Wybrzeża z Gdyni.

20 lipca 1947 roku Dyrektywa szefa Głównego Zarządu Informacji WP odnośnie do rozpracowania działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Wojsku Polskim.

27 lipca 1947 roku zainicjowanie przez Wincentego Pstrowskiego współzawodnictwa pracy opartego na wzorach  radzieckich hasłem: "Kto wyrąbie więcej niż ja!". Do współzawodnictwa przystąpiono głównie w kopalniach  węgla  kamiennego i w budownictwie.

W Rzymie ukazuje się pierwszy numer emigracyjnego miesięcznika "Kultura".

2 sierpnia 1947 roku otwarcie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

4 sierpnia 1947 roku podpisanie umowy między RP a ZSRR w sprawie wzajemnych dostaw towarów w okresie  od  1 kwietnia  1947  do  31 marca 1948.

6 sierpnia 1947 roku umiera Wanda Siemaszkowa, aktorka i reżyserka, pierwsza Panna Młoda z prapremiery Wesela Wyspiańskiego w roku 1901.

7 sierpnia 1947 roku pozbawienie obywatelstwa polskiego osób narodowości niemieckiej (tzw. volksdeutschów).

8 sierpnia 1947 roku sformowanie dwóch pierwszych kompanii akademickich - wprowadzenie zajęć z wojskowości na uczelniach cywilnych. 22 lipca 1949 kompanie zostaną przekształcone w fakultety wojskowe uczelni.

13 sierpnia 1947 roku umowa między RP a Królestwem Belgii w sprawie zwrotu mienia  zagrabionego przez Niemców.

21 sierpnia 1947 roku podpisanie w  Paryżu umowy o wymianie towarowej między RP a Republiką Francuską.

Rozwiązanie Ligi Obrony Przeciwlotniczej  i Przeciwgazowej i uznanie Ligi Lotniczej za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej.

Wprowadzenie nowego systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych.

22 sierpnia 1947 roku kolejny etap "bitwy o handel" -   rozporządzenie o koncesjonowaniu handlu.

 24 sierpnia 1947 roku uchwała związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie uznaje umieszczanie utworów w prasie krajowej za niegodne pisarza polskiego.

29 sierpnia 1947 roku umowa o dostarczenie do Polski 300 tys. ton zboża z ZSRR.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL