Śmierć Leszka Białego dała początek nowej walce o tron krakowski. Do opieki nad małoletnim synem Leszka, Bolesławem Wstydliwym, na mocy wcześniejszych porozumień z księciem Krakowa pretendował Władysław Laskonogi.

Ponieważ jednak zagrażał mu w Wielkopolsce Odonic, pierwszy w kolejce do tronu krakowskiego stanął brat zabitego księcia, Konrad Mazowiecki. Głos decydujący o tym, kto będzie panował w Krakowie, mieli możni a w ich oczach mazowiecki książę nie znalazł uznania. Obawiano się zapewne jego gwałtowności i okrucieństwa, a decydującą rolę mógł odegrać fakt, iż krakowscy feudałowie, zainteresowani rozciągnięciem wpływów na Ruś, chętniej widzieliby w Krakowie władcę Wrocławia, Pragi czy Budy niż często sprzymierzającego się z Rusinami, Jaćwięgami czy Litwą władcę Mazowsza.

Śmierć Kazimierza Sprawiedliwego w 1194 r. wywołała walkę o tron krakowski. Możni krakowscy oddali władzę w Krakowie Leszkowi Białemu. czytaj więcej

W tej sytuacji w 1228 r. możni zaproponowali w Cieni tron krakowski Władysławowi Laskonogiemu, za co otrzymali gwarancję swych praw, które miały być podejmowane wedle rady biskupa i baronów. Jednak w objęciu tronu krakowskiego przeszkodził Laskonogiemu znów Odonic. Wtedy do Krakowa zaproszono Henryka Brodatego, który zgodził się bronić Małopolski w imieniu Władysława Laskonogiego.

Reklama

W kilkuletnich zmaganiach Henryka z Konradem nie brakowało wydarzeń dramatycznych. Konrad, pobity pod Skałą i Międzyborzem, podstępnie porwał Henryka w 1229 r. w Spytkowicach. Książę mazowiecki zajął ziemię sieradzko-łęczycką oraz sandomierską i uderzył z pomocą książąt włodzimierskich Danielka i Wasylka na Wielkopolskę. Rusini złupili Śląsk aż po Wrocław.

Odonic ponownie wygnał w  1229  r.  Władysława  Laskonogiego z Wielkopolski. Wygnany książę przekazał wszystkie swe     prawa    do     Wielkopolski,    Krakowa i Sandomierza Henrykowi Brodatemu, którego interwencja żony Jadwigi (uznawanej już za życia za świętą) uwolniła z niewoli Konrada Mazowieckiego.

W 1231 r. w Środzie Śląskiej przez niemiecką dziewczynę, którą próbował zgwałcić, zamordowany został prawie siedemdziesięcioletni Władysław Laskonogi. Znów rozgorzała walka o tron krakowski.  Gryfici  otwarli  bramy  miasta przed Henrykiem, a wyprawa Konrada załamała się na bezskutecznym oblężeniu Skały. Usunięto go też z ziemi sandomierskiej, którą w imieniu małoletniego Bolesława Wstydliwego zajął Henryk Brodaty.

Artykuł pochodzi z kategorii: Historia Polski do 1795 r.