Józef Piłsudski przyjmuje stopień marszałka Polski, wojska brytyjskie wkraczają do Gdańska, powstaje cywilna straż celna, Armia Czerwona zdobywa Wilno. Oto najważniejsze wydarzenia 1920 roku.

9 stycznia 1920 roku w Paryżu gen. Le Rond w imieniu  aliantów  przejmuje  pod   kontrolę Górny Śląsk, Warmię i Mazury jako obszary plebiscytowe.

15 stycznia 1920 roku wchodzi w życie ustawa sejmowa uznająca markę polską za jedyną walutę dopuszczalną do obrotu na całym obszarze Polski.

2 lutego 1920 r. Sowiecka odezwa do Polaków

Przygotowującej się do wymarszu na Polskę i przeniesienia rewolucji do Europy Zachodniej Armii Czerwonej towarzyszyły obłudne działania sowieckiej propagandy. czytaj więcej

Reklama

28 stycznia 1920 roku Polska przedstawia propozycję rokowań pokojowych w Borysowie odrzuconą przez stronę radziecką.

8 lutego 1920 roku wojska brytyjskie wkraczają do Gdańska, a administrację przejmuje Wysoki Komisarz Ligi Narodów, Reginald Tower.

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dochodząc ze swym wojskiem do wybrzeża Bałtyku, dokonuje w Pucku uroczystego, symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem, wrzucając w wody Zatoki platynowy pierścień.

11 lutego 1920 roku w Opolu Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa przejmuje władzę na terenach plebiscytowych.

4 - 14 marca 1920 roku minister spraw zagranicznych, Stanisław Patek uczestniczy w  bezowocnych rokowaniach z państwami będącymi w stanie wojny z Rosją: Finlandią, Łotwą, Rumunią i Ukrainą (atamana Semena Petlury).

19 marca 1920 roku w dniu swoich imienin Józef Piłsudski  przyjmuje  z  rąk ministra spraw wojskowych, gen. Józefa Leśniewskiego, stopień marszałka Polski.

20 marca 1920 roku rządowa decyzja o utworzeniu cywilnej straży celnej.

26 marca 1920 roku ustanowienie monopolu państwowego na organizację i prowadzenie loterii pieniężnych.

​19 marca 1920 r. Józef Piłsudski Pierwszym Marszałkiem Polski

Przyznanie Józefowi Piłsudskiemu stopnia Marszałka napotykało na wiele trudności. Ostatecznie wojsko, nie patrząc na sprzeciw Sejmu, poprosiło swego wodza o przyjęcie godności. czytaj więcej

1 kwietnia 1920 roku odrzucenie ponownej polskiej noty do Gieorgija Cziczerina z propozycją lokalnego zawieszenia broni i podjęcia rozmów w Borysowie.

21 kwietnia 1920 roku umowa  między  rządem RP i rządem Semena Petlury w sprawie uznania przez Polskę prawa do niepodległości Ukrainy i wyznaczenia przyszłej granicy  między  Polską a Ukrainą wzdłuż Zbrucza i Horynia.

22 kwietnia 1920 roku utworzenie Urzędu Emigracyjnego  przy  Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej oraz zapowiedź stworzenia specjalnego Funduszu Emigracyjnego (powstanie dopiero w 1930 r.).

24 kwietnia 1920 roku wojskowa konwencja polsko-ukraińska w sprawie wspólnej ofensywy na Ukrainie.

25 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski rozpoczyna polską ofensywę na Ukrainie na odcinku od Prypeci  do Dniestru; w natarciu polskim biorą również udział oddziały pod dowództwem atamana Semena Petlury.

26 kwietnia 1920 roku odezwa Józefa Piłsudskiego informująca mieszkańców Ukrainy, że wojska polskie pozostaną u boku atamana Petlury do czasu odbudowania niepodległego państwa ukraińskiego.


Artykuł pochodzi z kategorii: II Rzeczpospolita