Pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek spotkał się z partyjnymi aktywistami odpowiedzialnymi za komunistyczną indoktrynację społeczeństwa.

Zdjęcie

Edward Gierek. Zdjęcie z 1977 roku /AFP
Edward Gierek. Zdjęcie z 1977 roku
/AFP

Jak możemy przeczytać w "Kronice komunizmu w Polsce", pod koniec lat 70. liczba osób odpowiedzialnych w peerelowskim reżimie za agitację i propagandę wynosiła ponad 115 tysięcy. natomiast ich działalność "dotykała" nawet 2,5 miliona obywateli rocznie.

8 stycznia 1977 r. Edward Gierek na Ursynowie

"Jeśli wewnątrz jest tak ładnie jak na zewnątrz, to zdaje się ludzie będą zadowoleni" – w ten sposób pierwszy sekretarz Edward Gierek ocenił efekty pracy na rosnącym osiedlu Ursynów. czytaj więcej

Wzorowana na sowieckiej, propaganda w ludowej Polsce była jednym filarów władzy komunistów. Poza wpływem na przekaz informacji, peerelowska agitacja miała za zadanie kształtować postawy obywateli zgodnie z linią programową partii i kreować uwielbienie dla władzy.

Reklama

Komunistyczna propaganda stworzyła również wrogów władzy, która to władza - jak pisał Wojciech Roszkowski w "Najnowszej historii Polski 1914-1945" - "wszystko wie i wszystko przewidziała". Do wrogów należeli również ci, którzy nie ulegali peerelowskiej agitacji.

13 września 1979 roku doszło do spotkania przodowników zajmujących się wykładami i lektorami szkolenie partyjnego z Edwardem Gierkiem.

"W programie szkolenia znajdują się również tematy związane z teorią i praktyką marksizmu-leninizmu, pogłębianiem umiejętności klasowej oceny zjawisk i wydarzeń zachodzących we współczesnym świecie, sprawy tradycji i współczesności polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego" - informował zebranych pierwszy sekretarz KC PZPR.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza

Więcej na temat:Edward Gierek | propaganda PRL