Zapada decyzja o budowie Huty Katowice, odbywają się pierwszy z organizowanych przez ekipę Gierka "Dni Czynu Partyjnego", powstaje SZSP, kpt. Baranowski kończy rejs dookoła świata, w Uppsali wychodzi pierwszy numer czasopisma "Aneks". Oto wydarzenia 1973 roku.

8 stycznia 1973 roku premiera filmu Wesele wg S. Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy.

 2 lutego 1973 roku ordynariusz archidiecezji wrocławskiej, arcybiskup Bolesław Kominek zostaje podniesiony przez papieża Pawła VI do godności kardynalskiej.

Reklama

23 - 25 lutego 1973 roku V Zjazd Związku Młodzieży Wiejskiej. Przyjęcie przez organizację nowej nazwy: Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej.

28 lutego 1973 roku szef MSW, Wiesław Ociepka ginie w wypadku lotniczym pod Szczecinem. Nowym ministrem spraw wewnętrznych  zostanie związany z E. Gierkiem Stanisław Kowalczyk.

13 marca 1973 r. Sowietyzacja polskiego harcerstwa

Władze ludowej Polski wykorzystały V zjazd Związku Harcerstwa Polskiego do podporządkowania organizacji partii i natężeniu indoktrynacji młodzieży. czytaj więcej

2 marca 1973 roku decyzja o budowie Huty Katowice.

26 - 27 marca 1973 roku zmiany w ruchu młodzieżowym. Połączone akademickie organizacje ZMS i ZSP tworzą SZSP.

W kwietniu 1973 roku w Uppsali ukazuje się pierwszy  numer  czasopisma "Aneks", z którym współpracują m.in. A. Michnik i L. Kołakowski.

 11 kwietnia 1973 roku powołanie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

W maju 1973 roku  zwycięstwo Ryszarda Szurkowskiego i  drużyny  polskiej w XXVI Wyścigu Pokoju.

W czerwcu 1973 roku zespół prof. Sylwestra Kaliskiego z Wojskowej Akademii Technicznej uzyskuje temperaturę plazmy rzędu kilkudziesięciu milionów stopni Celsjusza.

24 czerwca 1973 roku kpt. Krzysztof Baranowski kończy samotny rejs dookoła świata.

26 - 29 czerwca 1973 roku II  Kongres   Nauki   Polskiej w Warszawie.

3 lipca 1973 roku w Helsinkach rozpoczynają się obrady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem wszystkich (bez Albanii) państw europejskich oraz USA i Kanady.

26/27 sierpnia 1973 roku śmierć 14 osób w katastrofie kolejowej pod Kielcami.

18 sierpnia 1973 r. Wczasy w PRL "wbrew opinii publicznej"

18 sierpnia 1973 roku magazyn "Polityka" opublikował ankietę dotyczącą sposobów spędzania wakacji przez Polaków. Wyniki nie były krzepiące. czytaj więcej

30 sierpnia 1973 roku film   Krzysztofa Zanussiego Iluminacja zdobywa  Grand Prix na międzynarodowym festiwalu filmowym w Locarno.

4 - 13 września 1973 roku konferencja przedstawicieli 7 państw bałtyckich w Gdańsku.   Podpisanie  konwencji "O ochronie rybołówstwa i zasobów żywych Bałtyku".

27 września 1973 roku zmiana ordynacji wyborczej do rad narodowych wskazująca, że jedyną organizacją uprawnioną do zgłaszania list jest Front Jedności Narodu.

30 września 1973 roku pierwszy z organizowanych przez ekipę Gierka "Dni Czynu Partyjnego".

W październiku 1973 roku wizyta E. Gierka w USA.

Rozwiązanie przez władze wydawnictwa "Verbum" prowadzonego przez A. Micewskiego.

Wizyta francuskiego ministra gospodarki i finansów, Valerego Giscarda d’Estaing. Informacje o powiększeniu kredytu przyznanego Polsce.

22 - 23 października 1973 roku I Krajowa Konferencja PZPR omawia problemy rozwoju gospodarczego, wzrostu inwestycji, dochodu narodowego i płac realnych.

 W listopadzie 1973 roku wizyta Stefana Olszowskiego w Rzymie. Polski minister spraw zagranicznych zostaje przyjęty przez papieża.

9 grudnia 1973 roku wybory do rad narodowych (wg nowej ordynacji wyborczej).

 Zmarli: Henryk Łasak, Jan Marcin Szancer, Stanisław Jasiukiewicz.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL