Milicjanci skatowali Grzegorza Przemyka, w licu zniesiono stan wojenny, Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla, wracają kartki na masło. Oto najważniejsze wydarzenia 1883 roku.

4 stycznia 1983 roku Adam Hanuszkiewicz (Teatr Narodowy) i Gustaw Holoubek (Teatr Dramatyczny) zostają usunięci ze stanowisk dyrektorów teatrów.

5 stycznia 1983 roku Prymas Polski, Józef Glemp wyniesiony przez papieża do godności kardynalskiej.

Reklama

22 stycznia 1983 roku Tymczasowa Komisja Koordynacyjna wydaje oświadczenie programowe Solidarność dziś, proponujące cztery kierunki działania: front odmowy, walkę ekonomiczną, walkę o niezależną świadomość społeczną oraz przygotowania do strajku powszechnego.

"Żeby nie było śladów": Książka o Grzegorzu Przemyku

"Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka" - w książce o śmiertelnym pobiciu maturzysty, która trafiła do księgarń, jej autor Cezary Łazarewicz opisuje bezwzględność katów, perfidię przeprowadzonej przez państwo intrygi oraz niezwykłą solidarność ludzi. czytaj więcej

 2 marca 1983 roku londyński "Times" publikuje list angielskich intelektualistów w obronie KOR-u.

15 marca 1983 roku podwyżka cen kawy, papierosów i benzyny.

 9 kwietnia 1983 roku członkowie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej spotykają się z Lechem Wałęsą.

12 kwietnia 1983 roku brutalne pobicie w komisariacie MO warszawskiego ucznia, Grzegorza   Przemyka,  który umiera w wyniku odniesionych obrażeń.

1 i 3 maja 1983 roku w wielu miastach - m.in. Warszawie, Gdańsku, Krakowie - odbyły się pro-solidarnościowe demonstracje.

7 - 9 maja 1983 roku odbywający   się   w Warszawie I Krajowy Kongres PRON przyjmuje Deklarację Programową i wybiera przewodniczącego, Jana Dobraczyńskiego.

10 maja 1983 roku Rada Państwa zalegalizowała pierwszą federację nowych związków zawodowych.

16 - 23 czerwca Jan Paweł II w czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedza Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice,  Wrocław,  Górę  św.  Anny i Kraków.

Artykuł pochodzi z kategorii: PRL